Matariki of Many People

This year Ngā Taonga has prepared another video in celebration of the first Matariki Holiday on 24 June 2022, Matariki Hunga Nui – Matariki of Many People. This is a 15-minute audio-visual programme focusing on the star of the Matariki cluster; Pōhutukawa.There are also two versions of this programme, both in te reo Māori and English, to facilitate the two audiences (reo speaking and non-reo speaking).

Read more

Matariki Hunga Nui

I tēnei tau, hei whakanui i te mātahi o te tau hou ka whakaputangia e mātou tēnei whakaaturanga a Matariki Hunga Nui. E aro pū ana tēnei whakaaturanga ki te whetū tapu a Pōhutukawa, hei whakanui i ētehi tokoono kua whetūrangitia. Ka 15 mineti te roa mō te whakaaturanga, he reorua hoki ki te reo Māori me te reo Pākehā.

Read more

‘We Wouldn’t be a People’: Kaumātuatanga and Tangata Whenua (1974)

University of Leeds PhD student Emily Kate Timms, visited Ngā Taonga Sound & Vision in Wellington to delve into stories about Māori elders. She reflects on some of the rich and powerful material she discovered, as well as the importance of the presence of “cinematographic kaumātua” in our film and television history.

Read more